Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 5/11/2013

Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2013, ημερ. 15/10/2013.2.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.172.0.1(α)- Αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης


α) Ενημέρωση από Δήμαρχο για τις διεργασίες μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης


β) Ενημέρωση από Δήμαρχο για την οικονομική κατάσταση και την επικείμενη συνάντηση  με τις Συντεχνίες3.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.162.7- Λεωφόρος Γρίβα Διγενή


Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, για τους παράνομους αγώνες ταχύτητας.4.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.51-Χώρος πρασίνου στην οδό Χρυσάνθου Μυλώνα


Σημείωμα από την κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή για το πάρκο ΟΠΑΠ.5.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.219.0.11- Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.264.0.13(α)-Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης


          Έγκριση πρακτικών κοινής συνεδρίας Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Έγκωμης , ημερ. 16/10/2013.6.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.40.9- Τέλος Θεάματος


·       Επιστολή από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αυτοκινήτου ημερ. 4/10/2013.


·       Επιστολή από τον Παγκύπριο Τηλεοπτικό Σταθμό extra tv7.0           Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.186.0.7(στ)- Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος


Επιστολή από την Ένωση Δήμων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο.8.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.234.0.1(γ)- Γενικό Μητρώο Ταφής


Επιστολή Εν. Δήμων ημερ. 24/10/2013 με θέμα την εξασφάλιση δωρεάν χώρων ταφής για αγνοουμένους.9.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών10.0       Διάφορα


 

print