Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (17/5/2012)


Πληροφορείστε πως την Πέμπτη, 17 Μαϊου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου.  


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.29 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2012, ημερ. 24/04/2012.


2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.5.12 – Προϋπολογισμοί


           Ενημέρωση, συζήτηση, οικονομικές προοπτικές, μετά και την παρουσίαση της έκθεσης για τα οικονομικά του Δήμου από τους  εκπροσώπους της ετ. PricewaterhouseCoopers κ.κ. Γιώργο Λάμπρου και Ειρηναίο Παύλου.


 3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.167.4 – Διαχειριστική επιτροπή


            Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/12  ημερ. 16/05/2012.


4.0       Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.183.2 – Επιτροπή προσωπικού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2012, ημερ. 25/04/2012.


5.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.187.0 – Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2012, ημερ. 25/04/2012.


6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.2- Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2012, ημερ. 26/04/2012.


7.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.186.2 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ.6/2012, ημερ. 02/05/2012.


 8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1 – Τεχνική επιτροπή και επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


            Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2012, ημερ. 09/05/2012.


9.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.162.6 – Λεωφ. Γρ. Διγενή


            Οι συνεχιζόμενοι παράνομοι αγώνες ταχύτητας στη Λεωφ. Γρίβα  Διγενή. (Εισηγητές: Δημοτική ομάδα ΔΗ.ΣΥ).


10.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.39.10 – Οχήματα


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.295.0 – Δωρεές προς το Δήμο


            Νομική συμβουλή κ. Ανδρέα Σίμου Αγγελίδη, μετά από εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας,      σε σχέση με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με αρ. εγγραφής KVJ259, μάρκας Mercedes  μοντέλου C200.


11.0     Αρ. Φακ. ΕΔΛ 3/2003 – Αγωγή αρ. 9644/2003


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.Β 73/86 – Εύης Ιωαννίδης


Αγωγή αρ. 9644/2003 Ευριπίδη (Εύη) Ιωαννίδη (ενάγοντος) και Δήμου ΄Εγκωμης,  Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Ιεράς Μονής Κύκκου, Charilaou Apostolides  Co Ltd, Χριστόφορου Μελετίου & Συνεργάτες (εναγομένων)


Επιστολή δικηγορικού γραφείου Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη ημερ. 12/04/2012.


12.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Αιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το έτος 2012.


13.0     Διάφορα
print