“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 17/3/2014”


H επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ. 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2014, ημερ. 5/3/2014.2.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.5/13- Προσφορά αρ. 5/13 για την προμήθεια μηχανών έκδοσης εισιτηρίων στάθμευσης οχημάτων.


Σημείωμα κ. Γιώργου Τζιονή, Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσίων.3.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.6.9- Έλεγχος Λογαριασμών


Αγορά Υπηρεσιών από το Δήμο, από Ελεγκτικό/ Λογιστικό Γραφείο


Ενημέρωση από κ. Α. Αρότη, Αν. Δημοτικό Γραμματέα για τους όρους προκήρυξης της αγοράς υπηρεσιών.


4.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.27.0.22- Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία μελέτης για αναδιάρθρωση του τρόπου συλλογής σκυβάλων στους Δήμους της Επαρχίας Λευκωσίας


Ενημέρωση από Δήμαρχο, για την  έκθεση οικονομικής βιωσιμότητας της PWC η οποία συζητήθηκε στο κλιμάκιο Δημάρχων. Η ογκώδης έκθεση βρίσκεται στη διάθεση των μελών.5.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.257.0.1- Άμυνα Έγκωμης


Επιφυλακή αυτοπροστασίας πολιτών Αγίου Δομετίου-Έγκωμης. Ενημερωτικό έγγραφο από κ. Ευθύμιο Μ. Βασιλείου, τμηματάρχη Πολιτικής Άμυνας περιοχής Έγκωμης- Αγ. Δομετίου.6.0           Αρ. Φακ.20.0.15- Εφαρμογή του συστήματος συλλογής πτωμάτων ζώων και πτηνών από τις εκμεταλλεύσεις


Έκθεση του κ. Χρ. Χριστουδούλου, Υγειονομικού Επιθεωρητή για την προσφορά για την καύση των πτωμάτων ζώων.


7.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.13- Επιτροπή για την έκδοση  της Εφημερίδας του Δήμου


Έγκριση πρακτικών επιτροπής έκδοσης εφημερίδας Δήμου αρ. 1/2014 ημερ. 14/3/2014.8.0           Αρ.Φακ.Β394/76- LAROCA REAL ESTATES LTD


Το θέμα θα παρουσιάσει ο κ. Α. Αρότης, Αν. Δημοτικός Γραμματέας.9.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Αιτήσεις για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για το έτος 2013 και 2014.10.0       Διάφορα

print