“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 11/11/2014”


Πληροφορείστε πως η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου2014 και ώρα 6:00 μ.μ.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 16/2014, ημερ. 21/10/2014.2.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.5.14- Προϋπολογισμοί


Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Ανάπτυξης 2015.3.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών επιτροπής  αρ. 7/2014 ημερ. 22/10/2014.4.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.2- Επιτροπή Υγείας Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 2/2014, ημερ. 5/11/2014.5.0           Δ.Ε.5.27.0.2(ρ)- Μετακίνηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων


Σημείωμα από κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή.6.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.55- Πάρκο παρά την πρεσβεία της Κίνας (Π. Λιασίδη – Μ. Μερκούρη)


Σημείωμα από την κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή, Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών.7.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.160.1-Αρχή Κρατικών Εκθέσεων


Σημείωμα από την κα Εύα Κλεάνθους, Λογιστικό Λειτουργό.8.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.52- Μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων Δήμου Κερύνειας


Ενημερωτικό σημείωμα από την κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή, Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών για τις διαδικασίες ανέγερσης και αδειοδότησης του Μνημείου.9.0     Δ.Ε.5.67.0.0.1- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής για την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Σημείωμα από κ. Σωκράτη Σαρρή, Πολιτιστικό Λειτουργό.10.0   Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.67.13- Συμβόλαιο με εταιρεία YLATIS για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης


Επιστολή από εταιρεία SSM Computer Systems Ltd ημερ. 3/11/2014.11.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(45γ)- Παγκράτης Λιβέρας


Ενημέρωση από τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ειρήνη Λοϊζίδου σχετικά με την επικοινωνία που είχε με την εταιρεία Άτρωτος Λτδ. (επαναφορά θέματος).12.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(36δ)-Δικηγορικό γραφείο Σωτήρη Δράκου


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.0.4- Ενστάσεις/ καθυστερήσεις φορολογιών


Γνωμάτευση από το δικηγορικό γραφείο Σωτήρη Δράκου.13.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.22.0(δ) – Φορολογία Σκυβάλων        


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(8ε) – Χρίστος Τριανταφυλλίδης


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.7 –  Καθυστερήσεις Φορολογιών           


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(24β) –  Νατάσσα Χαραλαμπίδου


Ενημέρωση από τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ειρήνη Λοϊζίδου, σχετικά με το σημείωμα της κας Έλλης Ανδρέου (επαναφορά θέματος).14.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.186.0.7(θ)- Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος


Σημείωμα από τον κ. Σωκράτη Σαρρή σχετικά με τον Χριστουγεννιάτικο φωτεινό διάκοσμο.15.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.38.23- Τροχαία


Επιστολή από δρα Κώστα Σαββίδη για το αδιέξοδο της οδού Ξενοφώντος. Σημείωμα κ. Γ. Τζιονή Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών.
16.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.27.0.5(γ)- Διαχωρισμός και ανακύκλωση σκυβάλων


Πρακτικά συναντήσεων Δημάρχου και ΑΥΕ με εκπροσώπους εταιρειών ανακύκλωσης ρούχων.17.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.4.0.9-Φόρος Θεάματος


Επιστολή από την ΕΔΟΝ ημερ.4/11/2014.18.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών.19.0   Διάφορα

print