“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 23/02/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ.. 


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 2/16, και ημερ. 2/2/2016.


         


2.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων και Επιτροπή Τροχαίας.


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης μελών της επιτροπής αρ. 2/2016, ημερ. 5/2/2016.


 


3.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.11-Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης των μελών της επιτροπής αρ. 2/2016, ημερ. 8/2/2016.


 


4.0     Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.187.1-  Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης των μελών της επιτροπής αρ. 1/2016,  ημερ. 8/2/2016.


 


5.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.2- Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης των μελών της επιτροπής αρ. 1/2016, ημερ. 18/2/2016.


 


6.0     Αρ.Φακ.ΑΔΚ 2/14- Αγωγή αρ. 149/14 Παρασκευή Κύρου vs Δήμου Έγκωμης.


Επιστολή από δικηγορικό γραφείο κ. Α.Σ. Αγγελίδη.


 


7.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.Δ.60/13 (Τόμος Β΄)-Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου


Σημείωμα κ. Γ. Τζιονή, Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών και επιστολή Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων.


 


8.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.31.0.7(ε)- Αντιπλημμυρικό Έργο Κλήμου


α) Επιστολή από Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και νομικές γνωματεύσεις κ. Π. Αγγελίδη, β) Επιστολές κατοίκων οδού Α. Μιαούλη.


 


9.0     Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.211.12- Φιλανθρωπικές Εισφορές


Επιστολή από Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β’ για επιχορήγηση σχολικής θεατρικής παράστασης.


 


10.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.1(α)- Χώρος Πρασίνου στην οδό Κοριτσάς (Πάρκο Αγίων Πάντων)


Επιστολή για χρησιμοποίηση του Πάρκου Αγίων Πάντων για δεξίωση γάμου.


 


11.0    Β913/77- General Flooring


          Αίτηση για τροποποιητική άδεια και πιστοποιητικό έγκρισης.


         


12.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.7- Καθυστερήσεις Φορολογιών


          Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.29.0.5(γ)- Δικαστηριακές υποθέσεις


          Επιστολή από κ. Ανδρέα Πολυκάρπου, δικηγόρο.


 


13.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 2015.


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών.


 


14.0   Διάφορα

print