“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 8/3/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ.. 


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 3/16, και ημερ. 23/2/2016.


         


2.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.31.0.7(ε)- Αντιπλημμυρικό Έργο Κλήμου


Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για σύσκεψη στα γραφεία της Διευθύντριας Πολεοδομίας, ημερ. 4/3/2016. Επόμενες ενέργειες Δήμου Έγκωμης.


3.0           ΔΕΒ58/09- Tsentas Developers Ltd


Σημείωμα από κα Στέλλα Αγαθοκλέους, Τεχνικό Δήμου Έγκωμης.


 


4.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.264.13- Κοινωνικές Εκδηλώσεις


Επιστολή από Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», ημερ. 26/2/2016.


 


5.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.40.9- Φόρος Θεάματος


Επιστολή από την εταιρεία Μoonlightshow Productrions.      


 


6.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.41.15- Άδειες Λειτουργίας


Σημείωμα κ. Λοΐζου Κυριάκου για καθορισμό δικαιωμάτων για άδειες λειτουργίας για το έτος 2016.


 


7.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.211.12- Φιλανθρωπικές εισφορές


Επιστολή από Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών «Αγίων Πάντων».


 


8.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών για το 2015-2016. Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 2016-2017.

print