“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 21/6/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. 


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 8/16, ημερ. 7/6/2016.


 


2.0     Δ.Ε.5.179.8- Δημοτικό Τέλος Ακίνητης ιδιοκτησίας 2016


Ενημέρωση από Δήμαρχο για απόφαση Ένωσης Δήμων και Κλιμακίου Δημάρχων Λευκωσίας.


 


3.0     Δ.Ε.27.0.5.0.1 (δ)- Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Green Dot


Ενημέρωση από Δήμαρχο για τη συζήτηση που έγινε στο Κλιμάκιο Δημάρχων Λευκωσίας.


 


4.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)–Τεχνική Επιτροπή, Διαφημιστικών Πινακίδων και Τροχαίας


Έγκριση πρακτικών σύσκεψης μελών της επιτροπής αρ.4/2016 ημερ. 17/6/2015.


 


5.0     Δ.Ε.5.5.14- Προϋπολογισμοί


 


6.0     Δ.Ε.5.38.0.7.0.1(ζ)- Σταθμοί ποδηλάτων/ δίκτυο ποδηλατοδρόμων


Έκθεση και Οικονομικές καταστάσεις Διαδημοτικής Εταιρείας Ποδηλάτων.


 


7.0     ΕΔΛ 1/2014: Αγωγή αρ. 3126/14


Απόφαση Δικαστηρίου, ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.


 


8.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.234.4- Δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου


Επιστολή από Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ημερ. 29/5/2016.


 


9.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.0.4(ε)– ενστάσεις / απαντήσεις καθυστερημένων φορολογιών


Σημείωμα από κ. Λοΐζο Κυριάκου, Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό.


 


10.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών για το 2016-2017.


 


11.0   Διάφορα


 


 

print