“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 12/7/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ.


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 9/16, ημερ. 22/6/2016.


 


2.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.167.5- Διαχειριστική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών Επιτροπής αρ. 2/2016, ημερ. 12/6/2016, αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 2016.


 


3.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.187.0.1(ι)–Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


Έγκριση πρακτικών Επιτροπής αρ.  3/16, ημερ. 23/6/2016.


 


4.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.2- Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας


Έγκριση πρακτικών Επιτροπής αρ. 4/2016, ημερ. 7/7/2016.


 


5.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.183.2 –Επιτροπή Προσωπικού


Έγκριση πρακτικών Επιτροπής αρ.4/16, ημερ. 23/6/2016.


 


6.0           Αρ.Φακ.Β1485/84 (Τόμος Β’)


Πολεοδομικό αίτημα για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα καταστήματα (ΛΕΥ/00673/2016, ημερ. 17.6.2016) και αλλαγή χρήσης καταστημάτων σε αρτοζαχαροπλαστείο (ΛΕΥ/00674/2016, ημερ. 17.6.2016) στην οικοδομή που βρίσκεται στο τεμ. αρ. 2391 (Φ/Σχ.21.53.W1)


Σημείωμα από κ. Ανδρέα Αρότη, Αν. Δημοτικό Γραμματέα/Δημοτικό Μηχανικό ημερ. 8/7/2016.


 


7.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.Β1879/81 (Τόμος Δ’)


Αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής Αδειας για προσθήκες/μετατροπές και αλλαγή χρήσης διαμερίσματος σε ιατρείο κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.


Σημείωμα από κ. Ανδρέα Αρότη, Αν. Δημοτικό Γραμματέα/Δημοτικό Μηχανικό ημερ. 8/7/2016.


 


8.0           Αρ.Φακ.Β761/73


Σημείωμα από τον κ. Ανδρέα Αρότη, Δημοτικό Μηχανικό ημερ.27/6/2016, και επιστολή από Στέλιο Στυλιανού ημερ.21/6/2016.


 


9.0           Αρ.Φακ.Β760/79


Επιστολή από κ.κ. Μάριο Χρίστου και Αγάθη Χρίστου ημερ. 7/7/2016.


 


10.0       Αρ.Φακ.ΔΕΒ47/14


Επιστολή από Παύλο Πολυκάρπου ημερ. 21/6/2016.


 


11.0       Δ.Ε.Β.18/13


Δ.Ε.Β.57/10


Β 456/75


Επιστολή από δικηγορικό γραφείο Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου ημερ. 13/6/2016 και επιστολή Δήμου ημερ. 29/6/2016.


 


12.0       Δ.Ε.5.27.0.19- Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών & Πράσινων Απορριμάτων στο Δήμο Έγκωμης (κομποστοποίηση)


Σημείωμα από κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή και σημειώματα από την κα Νατάσα Πιπερίου, Υγειονομικό Επιθεωρητή.


 


13.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.54(Α)- Πάρκο ΟΠΑΠ


Έγκριση πρακτικών ΑdHoc Επιτροπής.


 


14.0       Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.186.0.1(αγ)- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις


Σημείωμα από κ. Σωκράτη Σαρρή, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας ημερ. 21/6/2016.


 


15.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.150.0- Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής της περιφέρειας Λευκωσίας.


Σημείωμα από κ. Σωκράτη Σαρρή, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας ημερ. 16/5/2016.


 


16.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.46.0.31(β) –Πάρκο Μιχαλάκη Ζιβανάρη


Επιστολή από Λαογραφικό Όμιλο Λευκωσίας.


 


17.0       Αρ.Φακ.ΑΔΚ 2/14- Αγωγή αρ. 149/14


Επιστολή από δικηγόρο του Δήμου κ. Α. Αγγελίδη για εξώδικη διευθέτηση των υποθέσεων.


 


18.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.20.0.15 – Εφαρμογή του συστήματος συλλογής πτωμάτων ζώων και πτηνών από τις εκμεταλλεύσεις


Σημείωμα από κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή ημερ. 30/6/2016.


 


19.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.38.0.7.0.1(ζ)-Σταθμοί ποδηλάτων/ δίκτυο ποδηλατοδρόμων


Ενημέρωση για αποφάσεις της Διαδημοτικής Εταιρείας Ποδηλάτων (ΔΕΠΛ).


 


20.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.16.0.1(λ)- Προσωπικό Εργατικά Θέματα


Καταβολή ποσοστού 2,4% επί των μισθών του εργατικού προσωπικού.


Επιστολή Δήμου Έγκωμης στις Συντεχνίες.


 


21.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.4.0.1/2015 (Μέρος 1)- Συμβόλαιο με CNPA Ασφαλιστική Λτδ (α) ευθύνης εργοδότη (β) αστικής ευθύνης (γ) φύλαξης χρημάτων (δ) κινητής περιουσίας


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.4.0.1/2015 (Μέρος 2)-  Συμβόλαιο με εταιρεία Olympic Insurance Ltd για την ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.4.0.1/2015 (Μέρος 3)- Συμβόλαιο με εταιρεία Alpha Insurance Ltd για την ομαδική ασφάλεια ζωής


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.245.0.4.0.1/2015 (Μέρος 4)-  Συμβόλαιο με εταιρεία Progressive για παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών


Σημείωμα από κα Έλλη Ανδρέου, Λογιστικό Λειτουργό ημερ. 6/7/2016.


 


22.0       Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.26.7- Καθυστερήσεις φορολογιών


Σημείωμα από κα Έλλη Ανδρέου, Λογιστικό Λειτουργό ημερ. 8/7/2016.


 


23.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών για το 2016-2017.


 


24.0   Διάφορα

print