“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 25/10/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,  25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 5:45 μ.μ. 


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 1.     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού  Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 13/16, ημερ. 4/10/2016.


 


2.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.167.5- Διαχειριστική Επιτροπή


΄Εγκριση πρακτικών σύσκεψης των μελών της επιτροπής αρ.5/2016, ημερ. 18/10/2016 και αρ. 6/2016 ημερ. 24/10/2016.


 


3.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.187.0.1(ι)–Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 5/16 ημερ. 15/9/16 και αρ. 6/16 ημερ. 10/10/2016.


 


4.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.185.2 –Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


Έγκριση σύσκεψης μελών Επιτροπή Πρασίνου αρ. 4/16, ημερ. 19/10/2016.


 


5.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.11- Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 6/2016, ημερ. 6/10/2016.


 


6.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.Β.52/88- CYPROPERTIES (Ξενοδοχείο Εuropa)


Σημείωμα από την κα Στέλλα Αγαθοκλέους, Τεχνικού Δήμου Έγκωμης ημερ. 16/9/2016.


 


7.     Αρ.Φακ.Β286/65- PAGODA RESTAURANTS LTD


Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αποδεχθεί την Ιεραρχική Προσφυγή των ιδιοκτητών του Κινέζικου Εστιατορίου Montparnasse Fusion (κ.κ. Χριστοδούλου Παπαδοπούλου κα.) για απάλειψη του όρου που τέθηκε από τον Δήμο στην χορηγηθείσα άδεια οικοδομής με αρ. 99/2015 (ημερ. 19/11/15) που αφορούσε στην απαγόρευση χρήσης της βεράντας για σκοπούς εστίασης. Εισηγούνται επίσης ότι ο Δήμος μπορεί να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών και το δικαστήριο να αποφανθεί για την παράνομη ή όχι χρήση της βεράντας. Επισημαίνεται πως το Δ.Σ στις 2/2/2016 είχε αποφασίσει να ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών πως εμμένει στην αρχική του θέση ότι η εξωτερική βεράντα του καφεστιατορίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εξωτερικός χώρος εστίασης.


 


8.     Αρ.Φακ.Δ.Ε.Β 32/95- D.O.M.S CARS LTD και άλλος


Επιστολή από Shisha Lounge Ltd ημερ. 18/10/2016.


Στην συνεδρία θα παραστεί ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Παύλος Αγγελίδης  και εκπρόσωποι του Shisha.


 


9.     Αρ.Φακ.ΔΕΒ135/75(Τόμος Β’) – Ιερά Μονή Κύκκου για Ν.Κ ELEON LEISURE PARK


Εγκαταστάσεις κολυμβητηρίου «ELEON» στο τεμάχιο αρ.612 (Φ/Σχ.21.53.Ε 1 & 54.W1, τμ. 2) στην Έγκωμη.


Εξέταση πολεοδομικού αιτήματος με αρ. ΛΕΥ/00222 & 00223/2008/Α (ημ. 13/10/16) για Τροποποίηση εγκριμένων σχεδίων των πιο πάνω Πολεοδομικών Αδειών σε ότι αφορά κυρίως στα γήπεδα αντισφαίρισης.


Συγκεκριμένα αναφέρεται πως σύμφωνα με τις άδειες οικοδομής τα εγκριμένα γήπεδα τένις είναι συνολικά εννέα (8 διπλά και 1 μονό) ενώ προτείνονται 10 γήπεδα (8 διπλά και 2 μονά) και πρόσθετα 2 γήπεδα εξάσκησης παιδιών 4-6 ετών περίπου. Επίσης προτείνεται νέα διαρρύθμιση των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης στον ίδιο χώρο που θα ικανοποιεί 60 οχήματα (5 ΑμεΑ) αντί 52 και καλυπτική άδεια για αποχωρητήρια/ υποδοχή/ αποθήκη καθώς και δραστική μείωση στους πυλώνες φωτισμού.


 


10. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.41.0.253- Κυλικείο Συνδέσμου Κατοίκων Μακεδονίτισσας


Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.224.0- Σύνδεσμος Κατοίκων Μακεδονίτισσας


ΔΕΒ 202/9- Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για Σύνδεσμο Κατοίκων Μακεδονίτισσας


Πρακτικά συνάντησης Δημοτικού Συμβουλίου με το Σύνδεσμο Κατοίκων Μακεδονίτισσας


Στη συνεδρία θα παραστεί η κα Ευριδίκη Ανδρέου.


 


11. Αρ.Φακ.ΔΔΕ1063- C.Ataliotis Niche Adv.Ltd


Σημείωμα από κα Ευαγγελία Τζιτρζιπή, Λειτουργό Τεχνικών Υπηρεσιών ημερ. 4/10/2016.


12. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.280.7- Προστασία Περιβάλλοντος


Αρ.Φακ.Δ.Ε.Β.18/13-Ανδρούλα Παπαδοπούλου και άλλες για Μ.Τ.Ν


Δ.Ε.Β.57/10- Ανδρούλα Παπαδοπούλου και άλλες για CYTA


Β 456/75- Ανδρούλα Παπαδοπούλου και άλλες


Επιστολή από κ. Ανδρέα Νεοκλέους ημερ. 11/10/2016.


 


13. Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.186.0.1(αγ)- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις


Επιστολή από το Νηπιαγωγείο «Τα Στρουμφάκια» ημερ. 17/10/2016.


 


14. Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών για το 2016-2017.


 


15.  Διάφορα

print