Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (19/6/2012)


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 19 Iουνίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου. 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


 1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.29 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2012, ημερ. 05/06/2012.


 2.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.0.7.0.1   Σταθμοί ποδηλάτων / Δίκτυο ποδηλατοδρόμων


            Παρουσίαση από τους κ.κ. Μιχάλη Λαμπρινό και Νάσο Κολυβά, του προτεινόμενου δικτύου ποδυλατόδρομου με έμφαση στο τμήμα που ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με παράλληλη πορεία προς τη λεωφ. Γρ. Διγενή και τερματίζει στη συμβολή των λεωφ. Γρ. Διγενή και 28ης Οκτωβρίου.  Η κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος του ποδηλατόδρομου θα τύχει πλήρης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων. (Διάρκεια παρουσίασης μέχρι 30΄).


 3.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή και επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 6/2012, ημερ. 13/06/2012.


 4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.162.6 – Λεωφ. Γρίβα Διγενή


            Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τους συνεχιζόμενους παράνομους αγώνες ταχύτητας.


 5.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.6.8 – ΄Ελεγχος Λογαριασμών


            Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.  


 6.0       Αρ. Φακ. Β234/85 – Βάσος Λεπτός Λτδ


            Λήψη απόφασης για τις απόψεις που θα δοθούν στο Πολεοδομικό αίτημα με αρ. ΛΕΥ/02416/2012 και ΛΕΥ/02417/2011 για     προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης εκθεσιακού χώρου σε καφετέρια. 


 7.0      Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.0.7(στ) – Μελέτη για την αποσυμφόρηση της Λευκωσίας και την  


           Ανάπτυξη των Δημοσίων Μεταφορών


            Δημιουργία Συστήματος τραμ στη Λευκωσία


7.1       Πρακτικά συνάντησης Δημάρχων σε σχέση με την προώθηση τεχνοοικονομικής μελέτης υπαλλακτικών λύσεων για τη δημιουργία             συστήματος τραμ στη Λευκωσία.7.2       Ενημέρωση για την προώθηση Συστήματος Τραμ στη Λευκωσία.8.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.280.6 – Προστασία Περιβάλλοντος


            Υπερωριακή εργασία εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, στα πλαίσια διενέργειας ελεγχόμενων χώρων για άναμμα λαμπρατζιών. 9.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.0.241 – Party Animals – Αίθουσα Γενεθλίων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.0.237 – Green Valley 2


            ΄Αδειες χρήσης υποστατικών.10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.217.0.4.0.1(αγ) – Ευρωπαϊκά προγράμματα


            Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αιρετούς για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus  για καλύτερη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων.11.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.46.12 – Χώροι πρασίνου


            Λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.  Ενημέρωση για συνάντηση δημάρχου με    διαχειριστές περιπτέρων πάρκων.12.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Αιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.13.0     Διάφορα

print