Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (3/7/2012)


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 03 Iουλίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.29 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2012, ημερ. 19/06/2012.


 2.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.185.2 – Eπιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


            Έγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 5/2012, ημερ. 20/06/2012.


 3.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.186.2 – Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 8/2012, ημερ. 22/06/2012.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.13 – Επιτροπή για την έκδοση εφημερίδας και ιστοσελίδας του


            δήμου


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2012, ημερ. 20/06/2012.5.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.162.6 – Λεωφ. Γρίβα Διγενή


            Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου για την πραγματοποίηση δυναμικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας για τους συνεχιζόμενους παράνομους αγώνες ταχύτητας.6.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.165.06(αγ) – Παράπονα δημοτών


            Κλοπές από οικίες. Αυξημένα παράπονα για συνεχή κρούσματα ληστειών και  κλοπών  στην ΄Εγκωμη.  Ενημέρωση από το Δήμαρχο.


7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.171.0.1.ΑΓ – Καθαρισμός οικοπέδων


            Οφειλές δημοτών προς το Δήμο για καθαρισμό οικοπέδων από το 1988.


8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.11.6 – Δάνεια


            8.1       Αγορά παρκομέτρων.


            8.2       Αγορά ενός απορριματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22  κ.μ.               


            8.3       Ενημέρωση για την ανάγκη διεξαγωγής βελτιωτικών έργων στη λεωφ.  Λυκαβητού.


             Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου, για τις προαναφερόμενες αγορές.9.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.0.2(α)  – Χώροι στάθμευσης


            Πρακτικό συνάντησης δημάρχου και κ. Λοϊζου Φιλίππου ιδιοκτήτη του τεμ. Αρ. 5894,  Φ/Σχ. 21/53.W1, τμήμα D, για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του εν λόγω  τεμαχίου  ως χώρο στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου.10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.165.0.9 – Αιτήματα/παράπονα για ζημιές που προκαλούνται είτε σε πρόσωπα είτε σε οχήματα από υπαιτιότητα ή μη του Δήμου


            Επαναφορά του θέματος για οικονομική βοήθεια για ζημιές που προκλήθηκαν στο  όχημα της κας Μαρίας Κολιού από ατύχημα στην οδό Διογένους στην ΄Εγκωμη. 


11.0    Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.0.241 – Party Animals – Αίθουσα Γενεθλίων


          Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.0.237 – Green Valley 2


          ΄Αδειες χρήσης υποστατικών.


          Noμική γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Χρίστου Τριανταφυλλίδη.


12.0     Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.245.0.11/04 – Προσφορά αρ 11/04 για την ανέγερση του Ιατρικού Κέντρου ΄Εγκωμης


            Αλληλογραφία με Υπουργείο Υγείας.13.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.5.9 – Προϋπολογισμοί


            13.1     Tήρηση όρων έγκρισης Προϋπολογισμών 2012 ελεύθερων και κατεχόμενων δήμων.


             13.2     Λήψη πρόνοιας στους Προϋπολογισμούς 2012 για την προκήρυξη Σύμβασης  Αγοράς Υπηρεσιών για Εσωτερικό ΄Ελεγχο.


14.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1Ν – Προσωπικό – Γενικά θέματα υπαλλήλων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(θ) – Προσωπικό – Εργατικά θέματα


            14.1     Απόφαση δημοτικού συμβουλίου (συν. αρ. 9/2012,ημερ. 17/5/2012,παρ. 4.4) για  παραχώρηση επιδόματος στον λειτουργό δημοτικής υπηρεσίας κ. Σωκράτη Σαρρή.


            14.2     Επιδόματα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.  Ενημέρωση δημοτικού  συμβουλίου.                       


15.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1Ν – Προσωπικό – Γενικά θέματα υπαλλήλων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(θ) – Προσωπικό – Εργατικά θέματα


            Ωράριο προσέλευσης του προσωπικού των γραφείων του δήμου.


16.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.22(α) – Σχολικοί τροχονόμοι


            Επιστολή Σχολικής Εφορείας, για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου.17.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5. 29.0.6 – Εξώδικα ρύπανσης


            Ενημέρωση για εξώδικα για σκύλους, οχληρία και κλαδέματα εκτός προγράμματος.


            (Εισηγητές, δημοτική ομάδα ΔΗΣΥ ΄Εγκωμης).18.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.26.6 – Καθυστερήσεις φορολογιών


            Καθυστερημένες οφειλές της ετ. N.V. Caterchef Ltd.

19.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Αιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.20.0     Διάφορα

print