Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ.24/7/2012


κα Λουϊζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχο            )


κ. Μάρκο Δράκο Χριστοφίδη                           )


κ. Φοίβο Ζαχαριάδη                                        )


κ. Ιωάννη Ιωάννου                                          )


κ. Φίλιππο Καμέρη                                          )


καν Ειρήνη Λοϊζίδου                                        ) Mέλη Δημοτικού


κ. Κώστα Λύμπουρα                                       ) Συμβουλίου


κ. Παύλο Παύλου                                            )


κ.ΓεώργιοΣαββίδη                                                                                                          


κ. Δημήτρη Σιεηττάνη                                      )


καν Αναστασία Στυλιανού                               )


κ. Μιχάλη Τιμόθη                                             )


 


 


Kυρίες, κύριοι


 


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 24 Iουλίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου και παρακαλείστε να παρευρεθείτε.


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


 


1.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.222.02.2(ο) – Απόψεις για Πολεοδομική ΄Αδεια


  Παρουσίαση της ετ. Rotos Building Society της ανάπτυξης   φοιτητικών  εστιών και εμπορικού κέντρου στην ΄Εγκωμη. Επιστολή Δήμου προς Δ/ντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με την οποία   ζητείται χρονική παράταση για την υποβολή απόψεων για πολεοδομικές  αιτήσεις επί αναπτύξεων       που προτείνονται με΄σα στα δημοτικά όρια ΄Εγκωμης.


  Η εξέταση του Πολεοδομικού αιτήματος με αρ. ΛΕΥ/01209/2012 (ημερ. 15/6/2012), για      εμπορική ανάπτυξη, φοιτητικές εστίες, στα τεμάχια 5674, 5142, 5140, 5143 και 5673,            (Φ/Σχ. 52.Ε1, τμήμα 4) στην οδό Πορφυρίου Δικαίου στην ΄Εγκωμη,  αποτελεί μέρος των      πρακτικών της συνεδρίας της τεχνικής επιτροπής και επιτροπής        διαφημιστικών             πινακίδων,      (θέμα 6.0 ημερήσιας διάταξης).


 


2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.29 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2012, ημερ.                   03/07/2012.


 


3.0        Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.183.2 – Επιτροπή Προσωπικού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπής αρ. 3/2012 και 4/2012, ημερ.          05/07/2012 και             18/07/2012 αντίστοιχα.


 


4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.185.2 – Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ.6/2012, ημερ. 18/07/2012.


 


5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.187.0 – Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2012, ημερ. 18/07/2012.


 


6.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.01(γ) – Τεχνική επιτροπή και επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 6/2012, ημερ. 10/07/2012.


 


7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.11 – Προϋπολογισμοί


            Αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί 2012.


 


8.0        Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.1.2.(4) – Ταμείο Προνοίας


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.11.6 – Δάνεια


            Αντιμετώπιση ρευστότητας.


 


9.0        Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.11.6 – Δάνεια


            Λήψη απόφασης για το ύψος του δανείου που θα ζητηθεί από τραπεζικά ιδρύματα για     κάλυψη αναγκών του δήμου, όσον αφορά:


(i)                  την αγορά και εγκατάσταση παρκομέτρων,


(ii)                ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 22 κ.μ.


(iii)               την ανάγκη διεξαγωγής βελτιωτικών έργων στη λεωφ. Λυκαβητού.


 


10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.11.0.20 – Σύναψη δανείου ύψους €700,000 με τη Συνεργατική           Κεντρική Τράπεζα για την κατασκευή πεζοδρομίων βάσει του άρθρου 17


            ΄Ανοιγμα λογαριασμού στον οποίο να κατατίθενται οι εισπράξεις από το άρθρο 17, για       κάλυψη των δόσεων του δανείου.


 


11.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.216.0.3 – Πρατήριο πετρελαιοειδών εταιρείας ΕΧΧΟΝ MOBIL             ΟIL      Cyprus (πρώην ΕSSO), στην οδό Αγ. Νικολάου


            Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας για το 2012.


 


12.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.216.0.2 (α), (β) – Πρατήριο πετρελαιοειδών εταιρείας ΕΧΧΟΝ MOBIL            ΟIL Cyprus, στην οδό Κ. Μάτση


            Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού ΄Εγκρισης για το πρατήριο και άδεια λειτουργίας για τα χρόνια 2004 μέχρι και 2012 (9 χρόνια).


 


13.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.27.0.5.01(β) – Πρόγραμμα ανακύκλωσης Green Dot


            Σημείωμα ανώτ. υγειονομικού επιθεωρητή αρ. (7) του φακέλου.  Λήξη Συμφωνίας που     υπογράφτηκε μεταξύ δήμου ΄Εγκωμης και Green Dot και το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει        να αποφασίσει την παραμονή ή την έξοδο από το Σύστημα.


 


14.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.217.0.4.0.4 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 


            Δήλωση στήριξης της προσπάθειας για ΠΠΕ 2017.


 


15.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.31.0.7(β) – Αντιπλημμυρικό έργο ποταμού Κλήμου


            Επανεξέταση του αιτήματος για οικονομική υποστήριξη της οικογένειας Παντελίτσας          Ψαρά, λόγω των πλημμυρών της 18/1/2010.  Νέα επιστολή του δημότη κ. Π. Πέτρου.


           


16.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.40.9 – Τέλος Θεάματος


            Eπιστολή Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων       Δημοτικής Εκπαίδευσης για καταβολή του οφειλόμενου ποσού ύψους €2.150 σε        τέσσερις          (4) δόσεις ανά εξάμηνο.


 


17.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.160.1 – Αρχή Κρατικών Εκθέσεων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(Ν) – Προσωπικό – Γενικά θέματα υπαλλήλων


            Λήψη πολιτικής απόφασης για την καταβολή υπερωρίας στους τροχονόμους.


 


18.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5. 29.0.6 – Εξώδικα ρύπανσης


            Ενημέρωση για εξώδικα για σκύλους, οχληρία και κλαδέματα εκτός προγράμματος.


            (Εισηγητές, δημοτική ομάδα ΔΗΣΥ ΄Εγκωμης).


 


19.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.160.1 – Αρχή Κρατικών Εκθέσεων


            Πρακτικά συνάντησης δημάρχου στις 10/7/2012 με προέδρους και γενικούς           διευθυντές       Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και Εμπορικού Βιομηχανικού   Επιμελητηρίου Λευκωσίας.


 


20.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.165.0.7 – Αιτήματα/εισηγήσεις δημοτών


            Αίτημα Σώματος Προσκόπων Κύπρου για παραχώρηση χώρου πρασίνου (τεμ. αρ.           805,     Φ/Σχ. 21.53.Ε1), για στέγαση του Συστήματος.


 


21.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Αιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


 


22.0     Διάφορα


 


Φιλικά


 


 


 


 


 


Ζαχαρίας Κυριάκου


Δήμαρχος, Πρόεδρος


 


 


Κοιν.    Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


         Αν. Δημοτικό Γραμματέα


         Προϊστ. Οικονομικών Υπηρεσιών


         Ανώτ. Υγειονομικόν Επιθεωρητή


         Ανώτ. Γραμματειακό Λειτουργό


 

print