Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (18/9/2012)


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου. 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2012, ημερ. 04/09/2012.


2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.183.2 –Επιτροπή Προσωπικού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπής αρ. 4/2012 και 5/2012 ημερ. 18/07/2012 και 13/09/2012 αντίστοιχα.


 3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 10/2012, ημερ. 07/09/2012.


 4.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.2 – Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2012, ημερ. 05/09/2012.5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.185.2 – Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 7/2012, ημερ. 12/09/2012.6.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή και επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 9/2012, ημερ. 11/09/2012.


7.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.222.02(π) – Απόψεις για Πολεοδομική ΄Αδεια


            Πολεοδομικό αίτημα με αρ. ΛΕΥ/01209/2012 (ημερ. 15/06/2012), για εμπορική ανάπτυξη, φοιτητικές εστίες, στα τεμάχια 5674, 5142, 5140, 5143 και 5673,


            (Φ/Σχ.  52.Ε1, τμήμα 4), στην οδό Πορφυρίου Δικαίου στην ΄Εγκωμη.


            Ενημέρωση για τη συγκέντρωση με δημότες ημερ. 12/09/2012.


 8.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.264.0.16(α) – Δημιουργία Ιατρικού Κέντρου


            Αρ. Φακ Δ.Ε.5.264.0.21(ε) – Προσφορά αρ. 11/04 για την ανέγερση του Ιατρικού Κέντρου ΄Εγκωμης


            Έγκριση πρακτικών ad hoc επιτροπής ημερ. 04/09/2012 για το θέμα της παραχώρησης του Κέντρου Υγείας Έγκωμης στο Υπουργείο Υγείας.


 9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.165.0.9 – Αιτήματα/παράπονα για ατυχήματα/ζημιές που προκαλούνται, είτε σε άτομα, είτε σε οχήματα από υπαιτιότητα ή μη του Δήμου


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.245.0.3.01/11 – Συμβόλαιο με Olympic Insurance Ltd


            Απαίτηση της Ασφαλιστικής εταιρείας Olympic Insurance Co Ltd για Χρίστο Παμπακά.10.0    Aρ. Φακ. Δ.Ε.5..222.0.11(δ) – Αναθεώρηση και τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας


            Αναθεώρηση/τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας (2011).  Επανεξέταση της Πολεοδομικής ζώνης του οικιστικού τμήματος της οδού Αγίας Παρασκευής, κατόπιν αιτημάτων επηρεαζομένων δημοτών.


11.0     Διάφορα

print