Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (2/10/2012)


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, 2012 και ώρα 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου Έγκωμης.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2012, ημερ. 18/09/2012.2.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.167.4 – Διαχειριστική επιτροπή


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 2/2012, ημερ. 19/09/2012.3.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.187.0 – Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας, Αθλητισμού και Σχέσεων με Αδελφοποιημένους Δήμους


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2012, ημερ. 26/09/2012.(επόμενη συνεδρία.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.3 – Επιτροπή Τροχαίας και Κυκλοφοριακών Προβλημάτων   


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2012, ημερ. 26/09/2012.(επόμενη συνεδρία. 5.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.15.7 – Κινητή περιουσία


            5.1       Χειρισμός χρέωσης για την απώλεια φυσητήρα. 


            5.2       Αγορά φυσητήρα.6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά συνεδριάσεων


            Μαγνητοφώνηση των εργασιών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.


7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.21 – Τροχαία


            Αρ. Φακ. ΔΕΒ 109/07 – Savva Home Development


            Kόστος εγκατάστασης μπάρας στο αδιέξοδο της οδού Ξενοφώντος.


8.0       Aρ. Φακ. ΔΕΒ32/95 – D.O.M.S Cars Ltd & D.O.M.S. Properties Ltd


            Πολεοδομική αίτηση με αρ. ΛΕΥ/0609/2012 και ΛΕΥ/0610/2012 της ετ. D.O.M.S Cars Ltd &         D.O.M.S. Properties Ltd, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο εκθεσιακό χώρο και      αλλαγή της χρήσης σε εστιατόριο (αρ. τεμ. 770, Φ/Σχ. ΧΧΙ.53.W1, τμήμα 4 στην ΄Εγκωμη.


9.0     Αρ. Φακ. ΔΕΔ 147/07 – MCH Construction Co Ltd


            Αίτημα για έκδοση Πιστοποιητικού ΄Εγκρισης άδειας Διαχωρισμού τριών (3) διόροφων      κατοικιών με παρατηρήσεις.


10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Αιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


11.0     Διάφορα

print