Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ.16/10/2012


Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 16/2012, ημερ. 02/10/2012.2.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.167.4 – Διαχειριστική επιτροπή


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2012, ημερ. 10/10/2012.3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.183.2 – Επιτροπή Προσωπικού


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 5/2012, ημερ. 13/09/2012.  4.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.187.0 – Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας, Αθλητισμού και Σχέσεων με Αδελφοποιημένους Δήμους


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 4/2012, ημερ. 26/09/2012.(επόμενη συνεδρία.5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.263.05 – Εφημερίδα του Δήμου ΄Εγκωμης


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 3/2012, ημερ. 3/10/2012.6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(γ) – Τεχνική επιτροπή


            ΄Εγκριση πρακτικών σύσκεψης μελών Τεχνικής επιτροπής αρ. 9/2012, ημερ. 9/10/2012.7.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.73 – Γιάννος Ιωάννου, Τεχνικός


            Διορισμός κ. Γ. Ιωάννου.


8.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.83 – ΄Ελλη Ανδρέου, Λογιστικός Λειτουργός


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.95 – Σωκράτης Σαρρής, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Πολιτιστικά – Κοινωνικά θέματα)


            Αξιολογήσεις των υπαλλήλων που βρίσκονται επί δοκιμασία.


9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.234.4 – Δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου


            Επανακαθορισμός εξόδων ταφής.10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.46.0.51 – Χώρος πρασίνου στην οδό Χρύσανθου Μυλωνά


            Ανάπλαση του πάρκου στην οδό Χρύσανθου Μυλωνά στην ΄Εγκωμη με χορηγία ΟΠΑΠ11.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.20.0.9(ρ) – Αποχετευτικό Σύστημα για τις περιοχές Μείζονος Λευκωσίας


            Ανάληψη υποχρέωσης κατασκευής και συντήρησης συστημάτων οχετών ομβρίων υδάτων από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας.12.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1 – ΄Αδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


            Αιτήσεις για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


13.0     Διάφορα

print