Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ.6/11/2012


Την Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου Έγκωμης.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 17/2012 και 18/2012, ημερ. 6/10/2012 και 30/10/2012 αντίστοιχα.


2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 11/2012,  ημερ. 27/09/2012.3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(Μ) – Προσωπικό – Γενικά θέματα υπαλλήλων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(ι) – Προσωπικό – Εργατικά θέματα


            Προσχέδιο επιστολής που έχει ετοιμαστεί από το Δήμο Στροβόλου και η οποία θα διέπει το θέμα της Μη Πιστοποιηθείσας ΄Αδειας Ασθενείας, το θέμα της ΄Αδειας Απουσίας Ολίγης Διάρκειας και το θέμα της Μη ΄Εγκαιρης Προσέλευσης στην Εργασία.4.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.223.0.5(α) – Βελτίωση της λεωφ. Λευκοθέου στο Στρόβολο και στην ΄Εγκωμη (Μακάρειου Αθλητικού Κέντρου) (συνδέει της λεωφ. Αρχαγγέλου και λεωφ. Ηρώων)


            Συνεισφορά του Δήμου (1/3) για τη βελτίωση, αγορά και εγκατάσταση φώτων τροχαίας στη συμβολή της λεωφ. Μακάρειου Αθλητικού Κέντρου με την οδό Ηλία Παπακυριακού.              


5.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.223.0.1(γ) – Νέος δρόμος Ανθούπολης/Κοκκινοτριμιθιάς


            Λήψη μέτρων αντιμετώπισης θορύβου κατά μήκος της λεωφ. Ηρώων.  Επιστολή   Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων ημερ. 25 Σεπτεμβρίου 2012.


6.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.38.0.2.0.1 – C. Haralco Ltd


            Αξιοποίηση χώρου στάθμευσης – Eισηγητές Δημοτική Ομάδα ΔΗ.ΣΥ7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.186.0.7(ι) – Χριστουγεννιάτικος και Πασχαλινός Διάκοσμος


            Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος –  Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου, για λιτό διάκοσμο λόγω οικονομικής κρίσης. 8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.15 – ΄Αδειες Χρήσης Υποστατικών


            ΄Αδειες χρήσης υποστατικών που αφορούν εστιατόρια, περίπτερα, υπεραγορές,    μπυραρίες, μουσικοχορευτικά κέντρα, δισκοθήκες, φρουταρίες κ.ά.   – Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου από το δήμαρχο για την υπάρχουσα κατάσταση.9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.264.11 – Κοινωνικές εκδηλώσεις


            Συμμετοχή σε δίλεπτη σιγή κατά την ημέρα Ανάμνησης, Δευτέρα 12.11.2012.  Επιστολή  Ένωσης Δήμων ημερ. 8 Οκτωβρίου 2012.10.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.92 – Μαρία Παντελή, Υγειονομικός Επιθεωρητής


            Αξιολόγηση της κας Μαρίας Παντελή η οποία βρίσκεται επί δοκιμασία.11.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.94 – Ελπίδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Διοικητικά θέματα)


            Αξιολόγηση της κας Ελπίδας Χριστοδούλου η οποία βρίσκεται επί δοκιμασία.12.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.211.11 – Φιλανθρωπικές εισφορές


            Εξέταση αιτημάτων 13.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.202.57 – Αρχείο Κατάρτισης


            Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την Υπηρεσία Σκυβάλων.


14.0     Διάφορα

print