Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης (7/2/2012)

Πληροφορείστε πως την Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου.


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:


1.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.29 – Πρακτικά Συνεδριάσεων

΄Εγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2012 και 3/2012 ημερ. 24/01/2012 και 31/01/2012 αντίστοιχα.

 

2.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.183.2 – Επιτροπή Προσωπικού

΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2012, ημερ. 26/01/2012.

 

3.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.186.2 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπής αρ. 1/2012 και 2/2012, ημερ. 25/01/2012 και 3/02/2012 αντίστοιχα.

 

4.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.185.2 – Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος

΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2012, ημερ. 01/02/2012.

 

5.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.12 – Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητα

΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2012, ημερ. 24/01/2012.

 

6.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.219.0.1(α) – Τεχνική επιτροπή

΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2012, ημερ. 24/01/2012.

 

7.0 Αρ. Φακ. Δ,Ε.5.263.0.5 – Επιτροπή για την έκδοση της εφημερίδας του Δήμου και της Ιστοσελίδας

΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας επιτροπής αρ. 1/2012, ημερ. 1/02/2012.

 

8.0 Aρ. Φακ.Δ.Ε.5.38.20 – Τροχαία

Έγκριση πρακτικών συνάντησης Δημάρχου με Διεύθυνση Τροχαίας Αρχηγείου και Διεύθυνση Τροχαίας Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δήμου στις 23/01/2012 με θέμα την άμεση λήψη δραστικών μέτρων για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος των παράνομων αγώνων ταχύτητας στη λεωφ. Γρίβα Διγενή.

 

9.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.297.0 – Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας

Επαναφορά του θέματος προς συζήτηση, με όλα τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της ΑΝΕΛ, με την παρουσία του οικονομικού διευθυντή και του διευθύνοντα συμβούλου της Εταιρείας.

 

10.0 Αρ. Φακ. Β375/69-Motco Trading and Three Bakers

       Αρ. Φακ. ΔΕΒ 48/2005 – Κώστας Κονομής και άλλοι για Ζορπά Κ. & Υιοι Λτδ

       Αρ. Φακ. B286/65 Aνδρέας Χρ. Παπαδοπούλου – Chang China Rest.

Ενημέρωση από την εταιρεία ISOTECH LTD (Μ. Λοιζίδης- Ερευνητής- Σύμβουλος Περιβάλλοντος), για τις εκθέσης που διενήργησε η εταιρεία για το ζήτημα πρόκλησης οχληρίας σε δημότες από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργαστηρίου «Τhree Bakers» και του φούρνου «Ζορπά» επί της λεωφ. 28ης Οκτωβρίου. στην ΄Εγκωμη. με μετρήσεις ηχορύπανσης και οσμών.

 

11.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.27.0.5.0.1(α) – Πρόγραμμα ανακύκλωσης Green Dot

Έκθεση ανώτ. υγειονομικού επιθεωρητή ημερ. 19/10/2011, αναφορικά με τη λήξη της Συμφωνίας με την ετ. «Green Dot Cyprus Ltd» και τις οικονομικές εκκρεμότητες. Λήψη απόφασης για το ενδεχόμενο υπογραφής της νέας Συμφωνίας.

 

12.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.27.08(β) – Μετακίνηση χωμάτων και οικοδομικών υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους

Επιστολές δικηγόρου Γεώργιου Λιβέρα ημερ. 12/09/11 και 20/12/11, καθώς και υπηρεσιακό σημείωμα αρ. (26) του φακέλου, για απόσυρση της υπόθεσης με αρ. 27323/2011 εναντίον των κατηγορουμένων Πρωτ/ρου Δημοσθένη Δημοσθένους και Πρωτ/ρου Δημήτρη Δημοσθένους, κατόπιν συμμόρφωσης.

 

13.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.41.0.306 – «Θωμά Παντίσκος» Περίπτερο

Εκμετάλλευση περιπτέρου εντός του πάρκου της οδού Χρύσανθου Μυλωνά.

 

14.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.Β 175/90 – I.A.K. για Φρουταρία Green Valley

Λήψη απόφασης για λήψη δικαστικών μέτρων για παρακοή εκτέλεσης Διατάγματος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, λαμβάνοντας υπόψη την απορριπτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 04/11/2011, στην αίτηση της ΙΑΚ. Για χορήγηση πολεοδομικής άδεις κατά παρέκκλιση των προνοιών του ΤΣΛ για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένα καταστήματα, ενοποίηση και αλλαγή της χρήσης τους σε κατάστημα τροφίμων / φρουταρία και παιδότοπο, στην ΄Εγκωμη.

 

15.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.456/75 – Ανδρονίκου Ανδρούλλα

       Αρ. Φακ. ΔΕΒ 57/10 – Ανδρoύλλα Παπαδοπούλου & άλλες

       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(36β) – Σωτήρης Δράκος Δ.Ε.Π.Ε

Λήψη απόφασης για καταχώρηση νέου κατηγορητηρίου, μετά τη συγκατάθεση του Δήμου για απόσυρση της υπόθεσης αρ. 27263/11.με δικαίωμα καταχώρησης νέου κατηγορητηρίου.με τους ορθούς κατηγορούμενους και την πρόσθεση συγκεκριμένων άρθρων επί των οποίων θα βασίζονται οι κατηγορίες.

 

16.0 Aρ. Φακ. ΔΕΒ49/04 Δημήτρης Μιχαήλ Κατασκευαί Λτδ & άλλος

       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.42.5 – Ονομασίες οδών και κατασκευή σημάτων

Λήψη απόφασης για το θέμα της χάραξης κίτρινων γραμμών στην οδό Ιερυχώ (αδιέξοδο πολυκατοικιών Δ. Μιχαήλ). Συγκεκριμένα, κατά πόσο θα ζητηθεί κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας η χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δυο πλευρές του δρόμου ή μόνο στη μια πλευρά και εάν ναι σε ποια.

 

17.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.31.8 – Αντιπλημμυρικά ΄Εργα

Προτεινόμενη μελέτη που εκπονήθηκε από το λειτουργό τεχνικών υπηρεσιών κ. Γ. Τζιονή, σε σχέση με την παροχέτευση των ομβρίων νερών στους δρόμους Καψάλη, Θεμιστοκλέους, Παπαχριστοφόρου και Πυθαγόρα. Το κόστος κατασκευής του προτεινόμενου δικτύου οχετών ομβρίων υπολογίζεται σε €20.500,00 συμπ. Εργατικών και ΦΠΑ (15%).

 

18.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.223.0.8 – Βελτίωση Λεωφ. Λυκαβητού

      Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.228.0 – Προβλεπόμενα έργα ανάπτυξης

   18.1 Λήψη πολιτικής απόφασης για την αναβάθμιση της λεωφ. Λυκαβητού, έργο που προϋποθέτει μεγάλο κόστος, και συζήτηση γύρω από τα ερωτήματα που τίθενται στα σημειώματα του δημοτικού μηχανικού αρ. (7) και (11).


   18.2 Καθορισμός πολιτικής για εκτέλεση έργων, αφού τεθούν προτεραιότητες.


19.0 Αρ. Δ.Ε.5.16.0.1(Μ) – Προσωπικό/Γενικά θέματα υπαλλήλων

       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.50.4 – Γραφεία του Δήμου

Απαντητική επιστολή Δήμου Έγκωμης στην εφημερίδα « ο Φιλελεύθερος» (ημερ. 9/5/2011|) με τίτλο «Υπόλογο το Δημοτικό Συμβούλιο».

(Εισηγητής : Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ).

Υποβάλλονται τα ακόλουθα:


1. Δημοσίευμα δημότη στην εφημερίδα «ο Φιλελεύθερος» (ημερ.9/5/2011, με τίτλο. «Υπόλογο το Δημοτικό Συμβούλιο»


2. Απάντηση δήμου Έγκωμης στην εφημερίδα, «Ο Φιλελεύθερος» (ημερ.19/5/2011, με τίτλο «Απάντηση σε Δημοσίευμα της Εφημερίδας Φιλελεύθερος »


3. Επιστολή δημοτικής ομάδας ΔΗΣΥ προς δήμαρχο και μέλη Δ.Σ. ημερ.20/5/2011.


4. Απάντηση στην επιστολή της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ, ημερ. 24/6/20


20.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε. 5. 50.4 – Γραφεία Δήμου

Eπιστολή της κας Μαρίας Λουκά, ιδιοκτήτριας του οικοπέδου με αρ. 1500, Φ/Σχ. ΧΧΙ.53.W1, τμήμα D, στην οδό Ερεχθείου στην ΄Εγκωμη για ανανέωση του ενοικιαστηρίου εγγράφου για ένα χρόνο από την 1/10/2011 μέχρι 30/09/20012 με μηνιαίο ενοίκιο €342,00.

 

21.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.243/73 – Αρχή Κρατικών Εκθέσεων

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων – Ενημέρωση, πιθανές ενέργειες.

 

22.0 Aρ. Φακ. Δ.E.5.32.0.4 – Θέματα προσβασιμότητας για εμποδιζόμενα άτομα

Αιτήματα Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου.

Προσβασιμότητα αναπήρων σε δημόσια κτίρια και άλλους χώρους στην ΄Εγκωμη.

 

23.0 Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.168.1 – Συσκέψεις/συναντήσεις με κατοίκους και οργανωμένα σύνολα

Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο στις 1/2/2012.

 

24.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.217.0.4(κ) – Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.42.5 – Ονομασίες οδών

Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών (16/12/2011) μέσω της Ενωσης Δήμων Κύπρου (19/12/2011), για τις δραστηριότητες των δήμων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο κατά το Β΄ εξάμηνο του 2012.

25.0 Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.211.10 – Φιλανθρωπικές εισφορές


   25.1 Αίτημα Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ) , για καταβολή της καθιερωμένης χορηγίας του Δήμου για το έτος 2011, για τη διοργάνωση του ετήσιου Τουρνουά Καλαθόσφαιρας, το οποίο διοργανώνεται στη μνήμη του πρώτου Δημάρχου ΄Εγκωμης, Μιχαλάκη Ζιβανάρη. Σχετικό είναι το σημείωμα ημερ. 26/01/2012 του προϊστ. οικονομικών υπηρεσιών κ. Ι. Ηρακλέους.


   25.2 Eπιστολή Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων ημερ. 23/12/2011 για επιχορήγηση παιδικών καθισμάτων ασφαλείας στα σχολεία Τα καθίσματα ασφαλείας θα παραληφθούν στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς 2012 / 2013.

print