Κίνδυνος απερήμωσης στην Κύπρο


Ο Δήμος Έγκωμης και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συνδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Αλλαγή – Υδάτινοι Πόροι», στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE – CYPADAPT με στόχο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή και την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.


Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από την δρα Κυριακή Ιωάννου, εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, και από τον Δήμαρχο Έγκωμης, Ζαχαρία Κυριάκου. Ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, ανέφερε τα ακόλουθα: «Η κλιματική αλλαγή, δηλαδή οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα, είναι πασιφανής και αδιαμφισβήτητη και τη ψηλαφούμε καθημερινά όλοι μας. Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η περιοχή της Μεσογείου, όπου βρίσκεται και η Κύπρος, επηρεάζεται αρνητικά σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη γεωργία και τα διαθέσιμα αποθέματα νερού, μέχρι τον τουρισμό και την υγεία. Συνεπώς, επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής, ΕΕ – 2020. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Φεβρουάριο του 2010, δημιούργησε την ειδική Γενική Διεύθυνση «Δράση για το Κλίμα», η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την πολιτική για τις κλιματικές συνθήκες, και ηγείται των διεθνών διαπραγματεύσεων στα θέματα κλίματος, παρέχει βοήθεια στα κράτη-μέλη, για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ-2020, ενώ έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ελέγχου ρύπων. Στην Κύπρο, όπως προανέφερα, οι δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι ήδη αισθητές μεταξύ άλλων, στη γεωργία, τα αποθέματα νερού και την κατάσταση των δασών, ενώ οι προβλέψεις για τα κλιματικά δεδομένα που αναμένεται να επικρατήσουν στο μέλλον προδιαθέτουν για μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Γι’ αυτό τον λόγο, τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, είναι εξαιρετικά επωφελείς. Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει σαν εταίρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στόχο έχουν την μείωση των εκπομπών ρύπων, κατά 20% μέχρι το 2020 χτίζοντας ένα ενεργειακό αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες. Είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και άλλους παρεμφερείς οργανισμούς και περιβαλλοντικά κινήματα, να επιδοθούμε σε περαιτέρω δράσεις, για να ενημερώσουμε τους δημότες.»Ακολούθησε η εισήγηση του δρος Θεόδωρου Ζαχαριάδη, επίκουρου καθηγητή του ΤΕΠΑΚ  στην οποία παρουσιάστηκε μελέτη για την αντιμετώπιση της σπανιότητας των υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης της ζήτησης του νερού με εφαρμογή φόρου σπανιότητας. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκε ότι ο ορθός μακρόχρονος σχεδιασμός μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ άλλων και σημαντική μείωση αχρείαστων δαπανών.


Στη συνέχεια οι δρ Adriana Bruggeman και Κατερίνα Χαραλάμπους από το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού του Ινστιτούτο Κύπρου παρουσίασαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων.Τέλος, ο κ. Άγις Ιακωβίδης, μηχανικός περιβάλλοντος και διευθυντής του γραφείου Περιβαλλοντικών Μελετών Ι.Α.CO. παρουσίασε τη μεθοδολογία καταγραφής και αξιολόγησης του κινδύνου απερήμωσης στην Κύπρο, καθώς και το Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε από το γραφείο του για λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος με στόχο τη μείωση των περιοχών που κινδυνεύουν με απερήμωση. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν ο χαρακτηρισμός του ενός τρίτου της Κύπρου ως κρίσιμης περιοχής για απερήμωση.


print