Κενή θέση στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


 


ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗΗ Σχολική Εφορεία Έγκωμης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενα άτομα για πλήρωση δύο κενών θέσεων έκτακτου καθαριστή/καθαρίστριας (4 ώρες την ημέρα).


 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πιο πάνω θέσεις, στη διεύθυνση Σπυρίδωνος Νομπέλη 3, 2402 Έγκωμη, τηλέφωνο 22350120, ώρες 8:00 π.μ. 2:30 μ.μ.


 


Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 27/06/2016 και ώρα 12:00 μ.


 


 


ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ

print