Κενή θέση στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


 Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενα άτομα για πλήρωση μιας κενής θέσης Έκτακτης Καθαρίστριας (4 ώρες την ημέρα).


 


Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση, στη διεύθυνση Σπυρίδωνος Νομπέλη 3, 2402 Έγκωμη, τηλέφωνο 22350120, ώρες 8:00 π.μ. – 2:30 μ.μ.


 


Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 21/01/2016 και ώρα 12:00 μ.  


 


ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ

print