ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ


 


Ο Δήμος Έγκωμης πληροφορεί το κοινό ότι έχουν σταλεί οι λογαριασμοί τελών αποκομιδής σκυβάλων για το τρέχον έτος 2016, οι οποίοι είναι πληρωτέοι μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2016.  Ο Δήμος δέχεται αιτήματα για παραχώρηση εκπτώσεων, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.


 


Τα κριτήρια εκπτώσεων βρίσκονται αναρτημένα επί μόνιμου βάσεως  στην ιστοσελίδα του Δήμου Έγκωμης. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για ένσταση , είναι η 14η Οκτωβρίου  2016.


 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 22-453874, 22-453848, 22-464794, Δήμος Έγκωμης.


 

print