Λήψη μέτρων για προβλήματα δυσοσμίας

Σε πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης, με εκπροσώπους βιομηχανικών υποστατικών, συζητήθηκαν προβλήματα δυσοσμίας που προκαλούνται από τη λειτουργία βιομηχανικών εργαστηρίων, στην παλιά βιομηχανική περιοχή της Έγκωμης. Για το πρόβλημα αυτό, κλήθηκαν στα γραφεία του Δήμου συγκεκριμένες βιομηχανίες στην παρουσία συμβούλων-ερευνητών περιβάλλοντος, οι οποίοι έδωσαν απαντήσεις και κατέθεσαν προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στόχος είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για να εκλείψουν τα προβλήματα δυσοσμίας.

print