Ο Δήμος Έγκωμης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων

Ο Δήμος Έγκωμης θεωρώντας τη μετανάστευση ως ένα διαχρονικό φαινόμενο με ποικίλες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις κοινωνίες υποδοχής, αποφάσισε να συμμετάσχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων (MuNet)». Το Δίκτυο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενδοευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων», (Δράση D1, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2013) και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (95%) και της Κυπριακής Δημοκρατίας (5%).


 


Βασικός στόχος του Δικτύου είναι να καταστεί η κεντρική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ των Τοπικών Αρχών των κρατών μελών της και να συνεισφέρει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής διαχείρισης, αξιοποίησης και ένταξης των μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία.


 


Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων συμμετέχουν το διεθνές, μη κερδοσκοπικό κέντρο CARDET (επικεφαλής εταίρος), οι Δήμοι Έγκωμης και Πάφου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE (εταίροι) και οι Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δομετίου και Δερύνειας (υπεργολάβοι).


 


Στο πλαίσιο του δικτύου έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα  www.municipalitiesnet.eu, όπου οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι Τοπικών Αρχών και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης μπορούν να γίνουν μέλη του Δικτύου. Μέσω της πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης με αλλά μέλη, ενημέρωσης για θέματα μετανάστευσης και τοπικών αρχών και ευκαιρίες διαδικτυακής επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης συνεργασιών για εφαρμογή δράσεων.

print