Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα σχέδια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ


ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Net Metering) ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε να δώσει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013.Η απαίτηση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των εμποροβιομηχάνων που θέλουν να τοποθετήσουν Φωτοβολταϊκά Συστήματα ικανοποιείται και τους δίδεται από την ΡΑΕΚ ικανοποιητικός χρόνος να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.Η ΡΑΕΚ καλεί τους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν το πιο πάνω πρόγραμμα που προωθεί η ΡΑΕΚ και η κυβέρνηση γιατί η εφαρμογή του θα επιφέρει σημαντική μείωση ή/και εκμηδενισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το NetMetering, για αρκετά χρόνια. Το Σχέδιο θα έχει διευρυμένη εφαρμογή και το 2014.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων καθώς και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy), της Αρχής Ηλεκτρισμού (www.eac.com.cy) και του Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.org.cy) ανάλογα.


 Λευκωσία 8 Νοεμβρίου 2013

print