Πληρωμή Τελών Σκυβάλων στην ΄Εγκωμη


Tο Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης ανακοινώνει ότι, προς διευκόλυνση των δημοτών, η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών αποκομιδής σκυβάλων 2015, παρατείνεται κατά ένα μήνα και είναι η Δευτέρα 30/11/2015 (συμπεριλαμβανομένης). Μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβάλλεται η εκ του νόμου προβλεπόμενη επιβάρυνση του 10 %.

print