ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑΣ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ


Η Διαχειριστική Επιτροπή Λέσχης Ηλικιωμένων δέχεται αιτήσεις από μέρους Κυπρίων πολιτών για πλήρωση των ακόλουθων κενών θέσεων με σύμβαση ορισμένης διάρκειας:
  • Υπεύθυνου/ης της Λέσχης Ηλικιωμένων Δήμου Έγκωμης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον φοίτησης στην κοινωνική εργασία ή στη διεύθυνση ιδρυμάτων κοινωνικής ευημερίας ή στην κοινωνιολογία ή στην ψυχολογία ή στην ψυχιατρική ή στην εργασιοθεραπεία ή στην γεροντολογία.  • Ένα άτομο, το οποίο θα εκτελεί καθήκοντα καθαρίστριας, φροντίστριας/ μαγείρισσας στη Λέσχη Ηλικιωμένων Δήμου Έγκωμης.

Οι ιδιόχειρες αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, πρέπει να υποβληθούν προσωπικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011, η ώρα 12.00(μεσημέρι), στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, 1ος όροφος, Έγκωμη.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην κα Αφροδίτη Κυριάκου, στο τηλ.: 22453589 και στην κα Χρυστάλλα Παφίτη, στο τηλ.: 22453856

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


print