Πρόγραμμα Ένταξης «Κοινωνίες με Χρώματα»

Με στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των υπηκόων από τρίτες χώρες που εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο και την ομαλή ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία, υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα ένταξης «Κοινωνίες με Χρώματα».

Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος. μαζί με τον Δήμο Στροβόλου (επικεφαλής) και τους Δήμους Λατσιών, Ιδαλίου, Τσερίου, Γερίου, Αγλαντζιάς, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου και τους συμβούλους επικοινωνίας Opinion & Action Services Ltd.

Οι βασικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας / εκπαίδευσης, υπηρεσίες ενεργητικής πρόληψης ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές μέσω υγιούς ενασχόλησης, υπηρεσίες προσανατολισμού, ενημέρωσης και διασφάλισης δικαιωμάτων, υπηρεσίες ενίσχυσης δεξιοτήτων, δραστηριότητες πολιτιστικής έκφρασης, συνδιαλλαγής, επικοινωνίας και ανάμειξης με τον τοπικό πληθυσμό.

Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα». Ειδικότερα έχουν αξιοποιήσει το προσωπικό και τις υποδομές τους σε μια πτυχή που αποτελεί κεντρική αποστολή για τους δήμους σε οργανωμένες κοινωνίες και αφορά την ένταξη μεταναστών στις χώρες υποδοχής.

Στη μείζονα Λευκωσία με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού (2011) κατοικούν και εργάζονται νόμιμα περίπου 10 χιλιάδες υπήκοοι τρίτων χωρών.

Το έργο εντάσσεται στα «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» του Ετησίου Προγράμματος 2012 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%).
print