Πρόγραμμα αργιών και ημέρες περισυλλογής σκυβάλωνΑΡΓΙΑ


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ


24/12/14 (Τετάρτη)


Θα εργαστεί ένα συνεργείο για εξυπηρέτηση της Βιομηχανικής Περιοχής και των καφετεριών και εστιατορίων


25/12/14 (Πέμπτη)


Τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη μέρα περισυλλογής που είναι η Δευτέρα 29/12/2014


26/12/14 (Παρασκευή)


Τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη μέρα περισυλλογής που είναι η Τρίτη 30/12/2014


1/1/2015 (Πέμπτη)


Τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη μέρα περισυλλογής που είναι η Δευτέρα 5/1/2015


6/1/2015 (Τρίτη)


Τα σκύβαλα θα περισυλλεγούν την επόμενη μέρα περισυλλογής που είναι η Παρασκευή 9/1/2015

 

print