Πρόγραμμα συνδρομητών «Ποδήλατο εν δράσει»

Κι όλα κυλούν ακόμα καλύτερα!


Τώρα και Πρόγραμμα Συνδρομητών


Στο πλαίσιο ενίσχυσης και προώθησης της χρήσης του συστήματος η ΔΕΠΛ εντάσσει στις δράσεις της το Πρόγραμμα Συνδρομητών. Το νέο Πρόγραμμα παρέχει στους δημότες της Λευκωσίας τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε αυτό με την εξασφάλιση ειδικής ηλεκτρονικής συνδρομητική κάρτας που επιτρέπει τη χρήση του συστήματος χωρίς την έως τώρα χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας μετά το τέλος της περιόδου διάθεσης του ποδηλάτου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πιο κάτω την απαραίτητη αίτηση συνδρομητή που πρέπει να συμπληρώσει και μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά να την καταθέσει στο γραφείο συνδρομών της ΔΕΠΛ ή στα γραφεία εξυπηρέτησης του Δημότη των συμμετεχόντων Δήμων. Το κόστος της ηλεκτρονικής συνδρομητικής κάρτας είναι μόνο 10 Ευρώ. Ο νέος συνδρομητής μετά την παραλαβή της κάρτας θα πρέπει να την πιστώνει με το ανάλογο ποσό που επιθυμεί. Το κόστος ενοικίασης του ποδηλάτου παραμένει ως έχει, δηλ. η πρώτη ώρα είναι δωρεάν, η δεύτερη ώρα κοστίζει 1 Ευρώ και κάθε επόμενη ώρα 2 Ευρώ.


Το Σύστημα Δημόσιας Διάθεσης Ποδηλάτων της ΔΕΠΛ επομένως θα εξυπηρετεί και μόνιμους χρήστες, οι οποίοι θα διαθέτουν ειδική ηλεκτρονική συνδρομητική κάρτα για να παραλαμβάνουν ποδήλατα αλλά και περιστασιακούς χρήστες, όπου με την χρήση πιστωτικής κάρτας μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε ποδήλατα. Στόχος της ΔΕΠΛ είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της εφαρμογής του νέου Προγράμματος Συνδρομητών.


print