Σεμινάριο για το προσωπικό της υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων


Ειδικό σεμινάριο διοργανώθηκε για το προσωπικό της υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων του Δήμου Έγκωμης με στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών. Ο εκπαιδευτής, κ. Μιχάλης Δημοσθένους, ανέφερε ότι οι υπάλληλοι του Δήμου εκτελούν με συνέπεια τα καθήκοντα τους, ωστόσο επιπρόσθετη εκπαίδευση σε νέους μεθόδους εκτέλεσης των καθηκόντων τους είναι απαραίτητη. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν ενδιαφέροντα και σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου γινόταν συζήτηση, κατά την οποία διαφάνηκαν σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης και για τα οποία έγιναν σχετικές εισηγήσεις. Τέτοια θέματα αφορούσαν την ασφάλεια των εργαζομένων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.


print