Συμπληρώθηκαν οι καθαρισμοί οικοπέδων στην Έγκωμη


Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι έχει συμπληρωθεί ο εποχιακός καθαρισμός οικοπέδων και χώρων πρασίνου, με στόχο τη διατήρηση καλού επιπέδου καθαριότητας αλλά και για την εξάλειψη των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιών.Συγκεκριμένα έχουν καθαριστεί 1025 οικόπεδα από ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος κέρδισε τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό και έχουν σταλεί οι σχετικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες για να διευθετήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο. Επίσης, 140 δημόσιοι χώροι πρασίνου έχουν καθαριστεί από ιδιώτη εργολάβο με δαπάνες που θα επωμιστεί ο Δήμος Έγκωμης, ενώ 383 οικόπεδα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες τους, για τα οποία ο Δήμος Έγκωμης θα προβεί στους προβλεπόμενους ελέγχους. Άλλοι 25 δύσβατοι χώροι πρασίνου έχουν καθαριστεί με μηχανές από τις υπηρεσίες του Δήμου Έγκωμης.Ο Δήμος Έγκωμης καλεί τους δημότες του για μιαν ακόμη φορά σε κοινωνική συμμαχία, για τον τερματισμό απαράδεκτων φαινομένων απόρριψης και συσσώρευσης αχρήστων σε ανοικτούς χώρους, που προκαλούν ποικίλα προβλήματα στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία (τρωκτικά, κουνούπια, ερπετά, σκόνες) και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των δημοτών.

print