Συμφωνία Δήμου Έγκωμης με συντεχνίες


Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, μετά την εξαγγελθείσα απόφαση του Δήμου να εφαρμόσει το μέτρο των υποχρεωτικών day off για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό (δύο το μήνα για το εργατικό και ένα το μήνα για το γραφειακό προσωπικό), στα πλαίσια λήψης σειράς μέτρων για αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων που δημιούργησε η οικονομική κρίση, ώστε να διασωθούν θέσεις εργασίας και ν’ αποφευχθεί η απόλυση υπαλλήλων, με τη μορφή πλεονασμού.Η συμφωνία που προέκυψε ενώπιον του τμήματος εργασιακών σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξασφαλίζει στο Δήμο Έγκωμης από άλλες πηγές τα χρηματικά ποσά που θα εξοικονομούνταν για το 2013, από το μέτρο της εφαρμογής των day off.Συγκεκριμένα, η συμφωνία προνοεί:


1.    (α)     Αναστολή της υποχρέωσης του Δήμου Έγκωμης για καταβολή της εισφοράς στο Επαγγελματικό Ταμείο Ευημερίας (2%) για την περίοδο από 1/10/2012 μέχρι 31/12/2013.


(β)     Αναστολή της υποχρέωσης του Δήμου Έγκωμης για καταβολή του ποσοστού του 2,4% το οποίο συνδέεται με την προοπτική κατοχύρωσης του Ταμείου Προνοίας για την περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013.


2.    Τα ποσά που απορρέουν από το (α) και (β) πιο πάνω δεν θα αποτελέσουν μελλοντική υποχρέωση του Δήμου.


Το Νοέμβριο του 2013 οι δύο πλευρές θα παρακαθήσουν σε διάλογο με σκοπό να επαναξιολογήσουν τα πιο πάνω, υπό το φως του καταρτισμού του προϋπολογισμού του 2014.Στόχος του Δήμου Έγκωμης, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του 2014, είναι η έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να διασωθούν θέσεις εργασίας και ν’ αποφευχθεί το ενδεχόμενο απολύσεων λόγω πλεονασμού. Προς τούτο, ο Δήμος θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

print