Συνέντευξη Τύπου των Δημάρχων Επαρχίας Λευκωσίας


Προτάσεις για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης


Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2012 στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου συνέντευξη τύπου των δέκα Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας.Σκοπός της συνέντευξης ήταν να αναπτυχθούν οι προτάσεις των Δήμων της για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη μείωση της κρατικής χορηγίας.Σε κείμενο που διαβάστηκε από το Δήμαρχο Στροβόλου, δρα Λάζαρο Σαββίδη, Πρόεδρο του κλιμακίου Δημάρχων Επαρχίας Λευκωσίας αναφέρθηκε ότι «το κράτος ενεργώντας χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των Δημάρχων και των Δημοτικών τους Συμβουλίων, προχώρησε μονομερώς στη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους κατά 16.3% (για το Δήμο Λευκωσίας το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 28%). Και όλα αυτά έγιναν σε μια χρονική περίοδο που οι Δήμοι ανέμεναν την αύξηση της κρατικής χορηγίας, ως η δέσμευση της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα όλοι οι Δήμοι να ευρίσκονται σήμερα προ του φάσματος της οικονομικής κατάρρευσης».Στη συνέχεια αναγνώστηκαν τα μέτρα που εισηγούνται οι Δήμαρχοι, τα οποία θα εκφραστούν και στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012, στις 12.00 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.


Συγκεκριμένα έχουν συμφωνηθεί και θα υποβληθούν οι πιο κάτω προτάσεις:Ø      Ανάληψη από μέρους του κράτους της ευθύνης για πληρωμή του κόστους του οδικού φωτισμού που σήμερα πληρώνουν οι Δήμοι.


Ø      Να ζητηθεί μεγαλύτερη περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή των δόσεων των κεφαλαίων των ενοποιημένων δανείων.


Ø      Συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών μεταξύ των Δήμων, όπως π.χ. αποκομιδή σκυβάλων, καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες. Στόχος η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, μείωση του λειτουργικού κόστους και αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.


Ø      Επαναξιολόγηση της πολιτικής για διαχείριση των αποβλήτων με στόχο τη μείωση του κόστους και δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τους Δήμους.


Ø      Αναγκαστική αφυπηρέτηση εργατικού προσωπικού στα 63 έτη, χωρίς δικαίωμα παραμονής μέχρι τα 65.


Ø      Ετοιμασία σχεδίων πρόωρης στοχευμένης αφυπηρέτησης του υπαλληλικού προσωπικού.


Ø      Ενοποίηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας και μεταβίβαση στους Δήμους της είσπραξης της ενιαίας φορολογίας.


Ø      Να εξευρεθεί τρόπος εκτέλεσης του όγκου των ενταλμάτων δικαστηρίων που εκκρεμούν για υποθέσεις ανείσπρακτων φόρων.


Ø      Να φορολογούνται σε όλη την Κύπρο οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων.


Ø      Να εξεταστεί το ενδεχόμενο ένα ποσοστό από την είσπραξη των αδειών κυκλοφορίας (με την προϋπόθεση ότι αυτό ταυτίζεται με τη χρήση του οδικού δικτύου) και ένα ποσοστό από τα μεταβιβαστικά τέλη να εμβάζονται στους οικείους Δήμους.


Ø      Έγκαιρη καταβολή διαφόρων οφειλών του κράτους προς τους Δήμους, π.χ. α) εκτελεσθέντα πολεοδομικά έργα, β) Τέλη/Πρόστιμα και γ) είσπραξη τελών πολεοδομικών αδειών.


Ø      Συνέχιση της καταβολής του κόστους καθαριότητας της κρατικής γης.


Ø      Επιστροφή του ΦΠΑ


Ø      Επανεκτίμηση ακίνητης περιουσίας


Ø      Ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών να εισπράττεται από τους Δήμους, για τεμάχια εντός των δημοτικών τους ορίων.


Ø      Καταβολή στους Δήμους των αντισταθμιστικών επιβολών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.Εισηγούμενοι τα πιο πάνω μέτρα σκοπός των Δήμων είναι να συνεχίσουν την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, χωρίς την πρόσθετη επιβάρυνση τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά καλούν το κράτος, έστω και την υστάτη, να ενισχύσει οικονομικά τους Δήμους καθότι σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες για τους Δήμους και κατ’ επέκταση για τους δημότες θα είναι πέρα για πέρα αρνητικές και απρόβλεπτες.Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν δεν στηριχτεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις σημερινές συγκυρίες της οικονομικής κρίσης, οι Δήμοι αντί να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης, θα μετατραπούν σε μέρος του προβλήματος.Έκρουσαν, τέλος, τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούμε ότι η αντίδραση από την πλευρά των Δήμων, σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι προτάσεις, θα είναι δυναμική και διεκδικητική.Τόνισαν, επίσης, ότι κατανοούν, σέβονται και να θέλουν να συμβάλουν θετικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, πλην όμως αυτό πρέπει να γίνει μέσα από ένα ειλικρινές διάλογο και διαβούλευση Δήμων και Κράτους και όχι με αυθαίρετες και μονομερής ενέργειες, οι οποίες έχουν καταδικάσει τους Δήμους σε οικονομικό μαρασμό.


print