Τέλη αποκομιδής σκυβάλων έτους 2016

Αναφορικά με το θέμα  υπό την ανωτέρω επικεφαλίδα, το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης σε συνεδρία του ημερ.19/01/2016 αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή  του μέτρου χρέωσης σκυβάλων έτους  2016 στους ιδιοκτήτες αντί στους ενοικιαστές. Ως εκ τούτου θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες  στο τμήμα φορολογιών του Δήμου τα πλήρη στοιχειά των ενοικιαστών, προκειμένου η σχετική χρέωση έτους 2016 να εκδοθεί  στους ενοικιαστές .

print