Υποτροφίες για δημότες Έγκωμης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, FREDERICK ΚΑΙ UCLAN


 


Ο Δήμος Έγκωμης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τα Πανεπιστήμια Λευκωσίας, Frederick και UCLAN κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να προσφέρουν υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης.


 


Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει σε δημότες Έγκωμης πέντε (5) μερικές υποτροφίες (2 υποτροφίες 50% και 3 υποτροφίες 30%) για το πρώτο έτος σπουδών σε άτομα που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του κάθε προγράμματος για τα προπτυχιακά προγράμματα των ακόλουθων Σχολών:


(α) Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής


(β) Διοίκησης Επιχειρήσεων


(γ) Επιστημών και Μηχανικής


(δ) Επιστημών Αγωγής


 


Πανεπιστήμιο Frederick


Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει σε δημότες Έγκωμης τέσσερεις (4) υποτροφίες για το πρώτο έτος σπουδών σε άτομα που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του κάθε προγράμματος ως ακολούθως:


(α) Μία (1) ολική υποτροφία 100% σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19/20 και άνω.


(β) Δύο (2) μερικές υποτροφίες 50% σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 – 18,99 /20.


(γ) Μία (1) μερική υποτροφία 50% για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.Πανεπιστήμιο UCLAN
Το Πανεπιστήμιο UCLAN προσφέρει σε δημότες Έγκωμης που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής (ελάχιστος βαθμός απολυτηρίου 17,5/20) τρεις (3) μερικές υποτροφίες για το πρώτο έτος σπουδών ύψους 50%.


 


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Ευρωπαϊκών θεμάτων του Δήμου Έγκωμης μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2015, τηλ. 22464796 ή ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org.


 


 

print