Υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης


Τα Πανεπιστήμια Λευκωσίας και Frederick καθώς και το KES College ανακοίνωσαν την προσφορά αριθμού υποτροφιών ειδικά για δημότες Έγκωμης.


 


Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει πέντε (5) υποτροφίες (δύο υποτροφίες ύψους 50% και τρεις υποτροφίες ύψους 30%), νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα, πλην του προγράμματος της Ιατρικής.


 


Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέχρι και τις 25/7/2016, τηλ. 22464796.


 


Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος, σε δημότες Έγκωμης:


(α) 1 υποτροφία ύψους 100% σε υποψηφίους με βαθμό απολυτηρίου 19/20,


(β) 2 υποτροφίες ύψους 50% με βαθμό 18-18,99/20,


(γ) 2 υποτροφίες ύψους 25% με βαθμό 16-17,99/20,


(δ) 1 υποτροφία ύψους 35% για άτομο με πολύ σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και


(ε) 1 υποτροφία 35% για Μεταπτυχιακές σπουδές.


 


Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέχρι και τις 5/8/2016, τηλ. 22464796.


 


Το KES College προσφέρει τρεις (3) υποτροφίες ύψους 20% σε δημότες Έγκωμης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και έχουν γενική επίδοση 15/20 και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέχρι και τις 25/7/2016, τηλ. 22464796.


 


Σε όλες τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι δημότες Έγκωμης και να προσκομίσουν στα γραφεία του Δήμου τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, σχολείο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, πρόγραμμα ενδιαφέροντος, βαθμό απολυτηρίου. Σε περιπτώσεις που η υποτροφία παραχωρείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της οικογένειας να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση.


 


Πληροφορίες και δηλώσεις: τηλ. 22-464796 ή politismos@engomi.org

print