Υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Cyprus College ανακοίνωσαν την προσφορά αριθμού υποτροφιών ειδικά για δημότες Έγκωμης.


 


Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος, σε δημότες Έγκωμης:


(α) 1 υποτροφία ύψους 100% σε υποψηφίους με βαθμό απολυτηρίου 19/20,


(β) 2 υποτροφίες ύψους 50% με βαθμό 18-18,99/20,


(γ) 2 υποτροφίες ύψους 25% με βαθμό 16-17,99/20,


(δ) 1 υποτροφία ύψους 35% για άτομο με πολύ σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και


(ε) 1 υποτροφία 35% για Μεταπτυχιακές σπουδές.


 


Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέχρι και τις 5/8/2016, τηλ. 22464796. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι δημότες Έγκωμης και να προσκομίσουν στα γραφεία του Δήμου τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, σχολείο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, πρόγραμμα ενδιαφέροντος, βαθμό απολυτηρίου. Σε περιπτώσεις που η υποτροφία παραχωρείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της οικογένειας να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση.


 


Το Cyprus College προσφέρει υποτροφίες ύψους 50% για το έτος 2016-17 σε δημότες Έγκωμης για όλα τα έτη σπουδών στα ακόλουθα διπλώματα:


·       Βοηθός οδοντιατρείου,


·       Γραμματειακά,


·       Διαδικτυακό Μάρκετινγκ,


·       Μουσική τεχνολογία και


·       Τεχνικός Ηλεκτρολογίας


 


Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο κολέγιο, τηλ. 22713000.


 

print