Χρηματοδότηση ενεργειακών ανακαινίσεωνΟ Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου ELIHMED «Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες χαμηλού ετήσιου εισοδήματος» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας στο μεσογειακό χώρο MED, δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ενεργειακών ανακαινίσεων σε ένα νοικοκυριό εντός των δημοτικών του ορίων. Το έργο εφαρμόζεται από το Ενεργειακό Γραφείων Κυπρίων Πολιτών.Οι επωφελούμενοι θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και να είναι κάτοικοι του Δήμου Έγκωμης. Οι ενεργειακές ανακαινίσεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον Δήμο Έγκωμης και τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.Όροι συμμετοχής και έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (www.cea.org.cy) και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Έγκωμης. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22453895 και 22464796.


Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2012.


ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ


3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

print