Όχι στις αυθαίρετες πινακίδες

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει πως τακτικά παρατηρείται η αυθαίρετη ανάρτηση διαφημιστικών αφισών ή και πανώ σε πασσάλους φώτων τροχαίας ή δέντρα διασταυρώσεων και κατά μήκος κυρίων οδικών αρτηριών.


Η ενέργεια αυτή, πέραν της ακαλαισθησίας και του επηρεασμού της καλής εμφάνισης του Δήμου αρκετές φορές, είναι επικίνδυνη για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων κατόπιν εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών.


Ο Δήμος προσπαθώντας να διατηρήσει  καλή περιβαλλοντική εικόνα, αλλά και για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων, προβαίνει τακτικά σε αφαίρεση τέτοιων διαφημιστικών αφισών και πανώ, που τοποθετούνται αυθαίρετα.


Προτρέπονται όλοι όσοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες να μην αναρτούν τέτοιου είδους πινακίδες/αφίσες, αλλά να αποτείνονται στο Δήμο έτσι ώστε να τους υποδεικνύονται συγκεκριμένα διαφημιστικά πλαίσια που βρίσκονται εντός της δημοτικής περιοχής.

print