1η Γενική Συνέλευση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝ.Ε.Λ.)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/03/2012


1η Γενική Συνέλευση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ πραγματοποίησε την πρώτη Γενική της Συνέλευση την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη απένειμαν τιμητική πλακέτα στον πρώην Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα Ηλιοφωτου για την προσφορά του και τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει ως πρωτεργάτης για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστασης της Εταιρείας.


Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος Στροβόλου παρουσίασε το έργο που επιτελέστηκε κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας της εταιρείας, το πλαίσιο συνεργασίας με τα μέλη της και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν τεθεί.  


 Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συστάθηκε επίσης το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:  •  Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώτης Κυπριανού – Πρόεδρος
  • Δήμαρχος Στροβόλου Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης
  • Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζαχαρίας Κυριάκου
  • Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος Καλλένος
  • Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς Ιατρού
  • Δήμαρχος Γερίου κ. Αργύρης Αργυρού

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν ορίσει Γραμματέα του Δ.Σ. τον Δρ. Μιχάλη Σωκράτους, Δημοτικό Γραμματέα Λατσιών. 


Ακολούθως, το νεοσυσταθέν Δ.Σ της εταιρείας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία ανέπτυξε τους σκοπούς ίδρυσης της εταιρείας και το πλαίσιο λειτουργίας της.


Όπως αναφέρθηκε, η ΑΝΕΛ θα παρέχει μεταξύ άλλων άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνοκρατική και συμβουλευτική στήριξη των Δήμων-μελών της στον αναπτυξιακό τους ρόλο και σχεδιασμό, αναπτυξιακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και προώθηση της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας των μελών της με τους φορείς του δημοσίου, ημι-κρατικού και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.


 Η ΑΝΕΛ είναι αναπτυξιακή εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρόκειται για Ιδιωτική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δημοσίου Δικαίου. Αποτελεί το εργαλείο για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξασφάλιση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και καθίσταται αποτελεσματική γιατί μπορεί να ανταποκρίνεται στους ταχύτατους ρυθμούς της ΕΕ.

print