Ανακατασκευή λεωφόρου Λυκαβηττού

Έχουν υπογραφεί τα Συμβόλαια μεταξύ του Δήμου Έγκωμης και της εταιρείας «Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ» για την:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ»

Το Έργο είναι πρωταρχικής σημασίας για την περιοχή και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα εννέα (9) μηνών. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανακατασκευή του οδοστρώματος, δημιουργία κεντρικής λωρίδας για δεξιόστροφες κινήσεις, δημιουργία παράλληλης στάθμευσης, ανακατασκευή κρασπέδων και επεκτάσεις αποχετεύσεων όμβριων.

Τα Συμβόλαια υπογράφηκαν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 από το Δήμαρχο κ. Ζαχαρία Κυριάκου εκ μέρους του Δήμου Έγκωμης και από το διευθυντή της εταιρείας «Πέψης και Υιός Εργοληπτική Λτδ» κ. Πανίκο Πέψη εν παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ. Γιώργου Σαββίδη και Χρίστου Σαββίδη, του δημοτικού μηχανικού κ. Ανδρέα Αρότη, του επιβλέποντος μηχανικού του έργου εκ μέρους του Δήμου κ. Γιώργου Τζιονή και της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου εκ μέρους της εταιρείας κ. Έλλης Βιολάρη.

Η εταιρεία Πέψης & Υιός Εργοληπτική Λτδ δραστηριοποιείται και πρωτοπορεί στον τομέα του διαχωρισμού οικοπέδων και κατ’ επέκταση σε έργα οδοποιίας του δημοσίου, καλύπτοντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομικής βιομηχανίας.

Από το 2014 υιοθετεί το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13242 για δομικά υλικά που εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες της, διασφαλίζοντας την ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών της.

print