Ανακατασκευή οδοστρώματος λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου

Ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει τους δημότες του ότι η εργοληπτική εταιρεία KEDRIS περί τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσει εργασίες για την ανακατασκευή του οδοστρώματος της Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η εταιρεία θα φροντίσει να διασφαλιστεί συνεχής πρόσβαση στα καταστήματα και τις οικίες της 28ης Οκτωβρίου, μέσω των παρακείμενων παρόδων και με την κατασκευή διελεύσεων πεζών, όπου χρειάζεται. Παρόλα αυτά, λόγω των εκσκαφών, δεν θα είναι άμεσα δυνατή η πρόσβαση οχημάτων στους χώρους στάθμευσης εντός υποστατικών της 28ης Οκτωβρίου, όταν τα συνεργεία θα εργάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου, που βρίσκονται τα υποστατικά. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη απομάκρυνση των ιδιωτικών σας οχημάτων από την 28ης Οκτωβρίου, σε συνεννόηση με το προσωπικό της εταιρείας KEDRIS που θα εργάζεται στο Έργο, για αποφυγή τυχόν εγκλωβισμού τους κατά την εκτέλεση των εργασιών.

print