Ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Παύλου Μελά

Ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει τους δημότες του ότι η εργοληπτική εταιρεία FARMAKAS BETON LTD τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023, θα αρχίσει εργασίες για την ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Παύλου Μελά στην Έγκωμη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ίδιας εβδομάδας, νοουμένου ότι η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται απρόσκοπτα από την εταιρεία που αυτό το διάστημα τροφοδοτεί παγκύπρια όλες τις εργοληπτικές εταιρίες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η εταιρεία θα φροντίσει να διασφαλιστεί συνεχής πρόσβαση στις οικίες της εν λόγω οδού. Ζητούμε την κατανόηση σας σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης λόγω μη επαρκούς προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος.

print