Ανακοίνωση

Ο Δήμος Έγκωμης ζητά προσφορές για την προμήθεια των πιο κάτω μεταχειρισμένων οχημάτων από εγγεγραμμένους επαγγελματίες:

1) Δύο (2) διπλοκάμπινα οχήματα, 20.000-25.000 cm³, ηλικίας μέχρι 8 ετών, με ταχύτητες, πετρελαιοκίνητα, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, ΜΙTSUBISHI, ISUZU ή CHEVROLET.

Τα οχήματα που θα επιλεγούν, θα υποβληθούν σε μηχανικό έλεγχο πριν την παραλαβή τους.

Ενδεικτικό συνολικό κόστος: €20.000. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της  17ης Σεπτεμβρίου 2021. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ικανοποιήσει τις πιο πάνω ανάγκες του από περισσότερους του ενός προσφέροντες.

print