Ανακοίνωση

Περιήλθε σε γνώση μας ότι άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το Δήμο Έγκωμης περιέρχονται οικιστικών υποστατικών και προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου.

Ενημερώνεται το κοινό να είναι προσεκτικό.

print