ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Έγκωμης, ανακοινώνει ότι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, τα συνεργεία του Δήμου, δεν θα αναλαμβάνουν μετακινήσεις κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Οι δημότες, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα πρέπει να διευθετούν με άλλους τρόπους τη μετακίνηση των κλαδεμάτων ή ογκωδών αντικειμένων, μεταφέροντας τα στα Πράσινα Σημεία ή μέσω SKIP.

print