Ανακοίνωση σχετικά με τα ληξιαρχικά στοιχεία στρατευσίμων

Κατόπιν οδηγιών του Στρατολογικού Γραφείου Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου, για σκοπούς περαιτέρω δημοσιοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011 έως 2018, υποχρεούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν το έτος 2003 στη Κύπρο ή στο εξωτερικό, να υποβάλουν γραπτή δήλωση των στοιχείων τους που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των Στρατολογικών Μητρώων της κλάσης τους.

Το έντυπο της Δήλωσης Στοιχείων υποβάλλεται, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία, στο σχολείο φοίτησης, από την 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου του έτους κατά το οποίο οι μαθητές διανύουν το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους.

Εναλλακτικά και για όσους δεν φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, η Δήλωση στοιχείων συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ή στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους.   Με τη δήλωση στοιχείων τους υποβάλλονται (α) φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία, (β) ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, μόνο για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από τους κηδεμόνες τους, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση παραπάνω δικαιολογητικών.

Για δήλωση των ατομικών στοιχείων στρατευσίμων όσων δεν φοιτούν σε σχολείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω έντυπο:

Δήλωση

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από το Στρατολογικό Γραφείο στην οδό Διογένους 1, Block C, 2ος όροφος, Τ.Κ. 2404 (κτήριο Φιλελευθέρου) στην Έγκωμη, τηλ. 22417130 -32 -36 ή στο τηλεομοιότυπο 22515262 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail:[email protected]).

print