Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) πληροφορεί το κοινό ότι αποφασίστηκαν τα πιο κάτω μέτρα μέσα στα πλαίσια της πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού:

  1. Αναστέλλεται η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση αδειών σύνδεσης υποστατικών ή/και  διαχωρισμών γης καθώς και η εξυπηρέτηση κοινού μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.
  2. Πληρωμές αποχετευτικών τελών στα Ταμεία του ΣΑΛ δύνανται να πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων.
  3. Πληρωμές για αποχετευτικά τέλη μπορούν να γίνονται διαδικτυακά μέσω της www.jccsmart.com ή Εμπορικών Τραπεζών.
  4. Αναστέλλονται οι συναντήσεις του ΣΑΛ  με εξωτερικούς συνεργάτες μέχρι τις 31  Μαρτίου 2020.

Παρακαλείται το κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στα γραφεία του ΣΑΛ στις άκρως απαραίτητες.

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 22398500 και στην ιστοσελίδα του ΣΑΛ www.sbn.org.cy.

print