Αντιπλημμυρικά έργα στην Έγκωμη

Στην παρουσία του Δημάρχου Έγκωμης και του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων και με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου σύσκεψη μεταξύ Δήμου Έγκωμης και Δημοσίων Έργων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα της επείγουσας παρέμβασης των Δημοσίων Έργων  στη Λεωφόρο Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου (ευθύνης Δημοσίων Έργων), η οποία σε συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγω της μεγάλης συσσώρευσης ομβρίων υδάτων. Ο Δήμος Έγκωμης έχει εγείρει επανειλημμένα την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων από πλευράς Δημοσίων Έργων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα της σύσκεψης, ο Επαρχιακός Μηχανικός Δημοσίων Έργων κ. Χρίστου έδωσε οδηγίες για άμεση παρέμβαση από πλευράς του Τμήματος του, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Εξάλλου, ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει το κοινό ότι έχει θέσει τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στην Επαρχιακή Διοίκηση το θέμα της κάλυψης των δαπανών για σειρά αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορες περιοχές της Έγκωμης. Έχει, ήδη, υποβληθεί  προκαταρκτικό κοστολόγιο και πλήρης κατάλογος των έργων και ο Δήμος Έγκωμης αναμένει σύντομα τις σχετικές εγκρίσεις. Το θέμα ήγειρε ο Δήμαρχος Έγκωμης στον Υπουργό Εσωτερικών, στη διάρκεια συνάντησης τους, ενώ σήμερα υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου είχαν σύσκεψη στην Επαρχιακή Διοίκηση για περαιτέρω συζήτηση του θέματος σε τεχνικό επίπεδο.

print