Αποκομιδή απορριμμάτων από ξενοδοχεία-σπίτια που διαμένουν άτομα σε κατ’ οίκον περιορισμό

print